Power Amplifiers

D&B Audiotechnik P1200a

$60 Inc GST hire

2 x 600w mainframe amplifier

quest QA4004 amplifier

Quest QA4004 amplifier

$60 Inc GST hire

2 x 2000w amplifier

Yamaha P4500 amplifier

$30 Inc GST hire

2 x 650w amplifier